Rentmeester

In het algemeen is het begrip “rentmeester” iets minder gekend maar ook hier gaat het terug om een belangrijke ontzorging van de klant, met name de verhuurder.

Een optimaal rendement van uw investering is ons streefdoel, waarbij u als verhuurder zich enkel hoeft te concentreren op de inkomsten.

Een rentmeester is een vastgoedmakelaar die verplicht bij het BIV (Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars) is ingeschreven. Het gaat om een breed opgeleide vastgoedprofessional die hetzij als vastgoedmakelaar-bemiddelaar, dan wel als vastgoedmakelaar-syndicus of als beide is ingeschreven. Net als de syndicus staat hij in voor het beheer van onroerend goed. Zo ontfermen zowel de rentmeester als de syndicus zich over het financiële, technische en administratieve beheer van vastgoed.


De verschillen tussen een rentmeester en een syndicus zijn substantieel!


Rentmeester

Staat in voor het private beheer van de eigendom(men) die een eigenaar hem toevertrouwt.

Het gaat veelal om:

Woonhuizen

Appartementen of hele appartementsgebouwen toebehorend aan eenzelfde eigenaar

Het beheer van de rentmeester kan verder reiken dan louter de residentiële woningmarkt (bv. ook commerciële of culturele gebouwen, hotels, studentenresidenties...).

Syndicus

Beheert de gemeenschappelijke delen binnen een mede-eigendom. Hij is het aanspreekpunt voor alle mede-eigenaars en is de mandataris die door de rechtspersoon Vereniging van Mede-eigenaars (VME) benoemd is met een specifieke wettelijke opdracht. Hij vertegenwoordigt de VME en voert het beheer binnen de gemeenschappelijke delen uit.

Welke activiteiten kan u bij een rentmeester onderbrengen?

De rentmeester beheert de private eigendommen van zijn opdrachtgever met als hoofddoel de vastgoedportefeuille van de eigenaar optimaal te laten renderen en de goede staat ervan te bewaken. Hij ontzorgt de opdrachtgever door hem administratieve, financiële en technische zaken uit handen te nemen en is de contactpersoon voor de huurders. Hieronder een niet-exhaustieve lijst van zijn werkzaamheden:

Financieel

innen van huurgelden welke worden geplaatst op rubriekrekeningen (geïndividualiseerde bankrekeningen voor elke klant)

volgt dagelijks de ontvangen huurgelden en andere betalingen op

volgt achterstallige betalingen van huurders op en treft waar nodig maatregelen

verwerkt alle boekhoudkundige verrichtingen

voert de jaarlijkse huurindexaties uit

Administratief

legt een eigenaarslijst en gebouwenbestand aan en volgt deze op

maakt een gedetailleerd beheerscontract op

verwittigt de verzekeringsmaatschappij bij schadegevallen

volgt het verzekeringsdossier op en begeleidt het schadedossier bij schadegevallen

staat in voor alle communicatie tussen de betrokkenen (huurder en eigenaar, maar ook bv. leveranciers of andere partijen)

de eigenaar vertegenwoordigen bij volmacht op de (bijzondere) algemene vergadering van mede-eigenaars

adviseren over mogelijke subsidies

Technisch

ziet toe op de goede staat van het gebouw en adviseert aangaande verbeteringswerken of renovaties

wint informatie in over de technische installaties binnen het gebouw

vangt klachten op over technische defecten en zorgt dat de nodige herstellingen plaatsvinden

ziet toe op de wettelijke keuringen conform de wettelijke bepalingen

opname en overdracht energiecontracten

Verhuur

nieuwe huurders zoeken en rondleiden om leegstand te vermijden

opstellen, afsluiten en registreren van huurcontracten en plaatbeschrijvingen

begeleiden van het vestigen van de huurwaarborg

Advies is ons recept, vastgoedtransacties zijn onze kern.


Meer info of interesse in een samenwerking?

Contacteer ons hier.