Verplicht conformiteitsattest vanaf 01/10/2023 in Gent


Elke woning (enkel hoofdverblijfplaats) gelegen in Gent en zijn deelgemeenten die wordt verhuurd vanaf 1 oktober 2023 is verplicht om een conformiteitsattest aan te vragen wanneer de huurwoning ouder is dan 30 jaar.

Een conformiteitsattest is een officieel document dat aantoont dat jouw huurwoning of kamerwoning voldoet aan de wettelijke normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en basiscomfort, zoals vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen.

Meer info kan u lezen op de website van Stad Gent

De brochure kan u downloaden via deze link, klik hier