Nieuwe regelgeving rond overstromingsgevoeligheid

Op 1 januari 2023 verandert de informatieplicht rond overstromingsgevoeligheid. Het onderscheid tussen effectief en mogelijk overstromingsgevoelig verdwijnt, in de plaats komt er een P– en G-score en nieuwe waterkaarten.

De huidige watertoetskaart kleurt de overstromingsgevoeligheid nu nog in voor een gebouw en het bijhorend perceel in zijn geheel. Vanaf 1 januari 2023 krijgen zowel het gebouw als het perceel een aparte overstromingsscore. Zo zal het duidelijk zijn of overstromingen zich enkel beperken tot een deel van het (lager gelegen) perceel of ook de gebouwen bedreigen.

De Perceel-score en Gebouw-score worden onderverdeeld in 4 klassen van A tot en met D en naargelang de overstromingsbron (regen, vanuit de zee of vanuit rivieren):

  • Klasse A: geen overstroming gemodelleerd;
  • Klasse B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering;
  • Klasse C: kleine kans op overstromingen onder huidig klimaat;
  • Klasse D: middelgrote overstromingskans onder huidig klimaat.

Deze nieuwe overstromingskaarten, kan u raadplegen via onderstaande link.

Overstromingskaarten

Een handige infofolder kan u downloaden via onderstaande link.

Infofolder