Postinterventiedossier bij verkoop

Het postinterventiedossier (PID) hoort bij een woning of gebouw. Het moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop.

Wanneer een gebouw, of een deel ervan, van eigenaar verandert, overhandigt de vorige eigenaar het PID aan de nieuwe eigenaar samen met andere documenten die bij het gebouw moeten blijven. Deze overhandiging wordt opgetekend in de akte die de overdracht van het gebouw bevestigt.

Als de verkoper niet over een verplicht PID beschikt (nooit opgemaakt, onvindbaar), dan moet de verkoper het dossier op eigen kosten laten opmaken door een veiligheidscoördinator of architect, ten laatste tegen het verlijden van de akte.

Als de laatste werken nog vóór 1 mei 2001 werden uitgevoerd en er bijgevolg geen PID is opgemaakt, kan de verkoop wel doorgaan. Uiteraard overhandigt de verkoper wel de bestaande plannen, documenten en attesten die bij de woning moeten blijven.

Lees meer op het portaal van de Vlaamse Overheid