Welke attesten heeft u nodig bij de verhuur van een woning in Vlaanderen?

Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen. Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet.

De details kan u nalezen in ons Abitos nieuws

EPC (Energie Prestatie Certificaat)

Op het EPC staat de energiescore. De energiescore geeft het berekende energieverbruik weer per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal hangt af van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en warm water. Dit document is maximaal 10 jaar geldig.

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een document dat zowel de verhuurder als de huurder ondertekenen waarin een gedetailleerde beschrijving wordt gemaakt van het pand en de staat waarin het zich bevindt. Dit moet gebeuren op het ogenblik dat de huurder er zijn intrek in neemt (de intredende plaatsbeschrijving) of wanneer hij het verlaat (de uittredende plaatsbeschrijving).Het is verplicht om de plaatsbeschrijving die bij het begin van de huur wordt opgesteld te laten registreren. Precies zoals dat moet met de huurovereenkomst. Het is aan de verhuurder om dat te doen. Die heeft daar twee maanden de tijd voor nadat de huurovereenkomst werd getekend.

Voor Abitos staat kwaliteit altijd op de eerste plaats! Daarom werken wij met een professionele applicatie (CheckNet) om elke plaatsbeschrijving optimaal en correct af te leveren.


Woninghuurovereenkomsten volgen de Vlaamse regelgeving, de Vlaamse overheid heeft hierover een brochure gemaakt welke een antwoord biedt aan alle vragen voor huurder en verhuurder. Deze brochure kan u hier downloaden.