Welke attesten heeft u nodig bij de verkoop van een woning in Vlaanderen?

Deze lijst is niet alomvattend en bevat niet de attesten of documenten waarover de eigenaar per definitie beschikt (zoals eigendomstitel).

Attest elektrische keuring

Een installatie van voor 1 oktober 1981 welke niet voldoet aan het algemeen reglement op de Elektrische Installaties (AREI). De koper heeft 18 maanden de tijd, na ondertekening van de akte, om de installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren.

Een installaties van na 1 oktober 1981 welke niet voldoen aan het AREI. De koper heeft 12 maanden de tijd om de installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren door hetzelfde erkend keuringsorganisme dat de eerste keuring uitvoerde.

Een conforme installatie heeft een houdbaarheidsdatum van 25 jaar, voor zover geen belangrijke aanpassingen aan de elektrische installatie werden doorgevoerd.

Indien de koper het gebouw na aankoop afbreekt of de elektrische installatie renoveert dan is een keuring niet verplicht.

Bodemattest

In Vlaanderen kan geen verkoopcompromis worden ondertekend alvorens het bodemattest beschikbaar is. Het ontbreken van een bodemattest kan niet worden opgevangen door het inlassen van een opschortende voorwaarde in het compromis.

PID (Post Interventie Dossier)

Bij de verkoop van een woning of appartement gebouwd na 1 mei 2001 dient de verkoper een postinterventiedossier te overhandigen aan de koper. Indien er aan een bestaande woning werken zijn uitgevoerd na 1 mei 2001 is men ook verplicht om een postinterventiedossier bij verkoop te voorzien.

De details kan u nalezen in ons Abitos nieuws artikel.

Stedenbouwkundige inlichtingen

Informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften. Waaronder een overzicht van de plannen die van toepassing zijn op het perceel en de vergunningen die zijn verstrekt.

EPC (Energie Prestatie Certificaat)

Op het EPC staat de energiescore. De energiescore geeft het berekende energieverbruik weer per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal hangt af van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en warm water. Dit document is maximaal 10 jaar geldig waarbij de opmaak niet mag dateren voor 2019. Een EPC Bouw heeft deze restrictie niet en mag opgemaakt zijn voor 2019.

Asbestattest

Werd uw woning gebouwd voor 2001, dan is een attest verplicht vanaf 23 november 2022.

De details kan u nalezen in ons Abitos nieuws artikel.

Stookolietank

Een attest is op zichzelf niet verplicht! Een keuring is immers meestal verplicht voor ingebruikname en in sommige gevallen moet je je installatie ook periodiek laten keuren. Als je niet over een keuringsattest beschikt op het moment dat je je woning van de hand wil doen, is het een goed idee om je installatie en stookolietank alsnog te laten keuren voor de effectieve verkoop.

De details kan u nalezen in ons Abitos nieuws artikel.

Inlichtingen bij de verkoop van een appartement die behoren tot een mede-eigendom

Voorafgaand aan de ondertekening van enige overeenkomst van aanbod tot aankoop of aankoopbelofte, moet onderstaande informatie aan de kandidaat-koper worden meegedeeld.